Co to za urządzenie: pirometr?

Co to za urządzenie: pirometr?Wybór różnego rodzaju urządzeń pomiarowych jest obecnie bardzo duży. Jedne z nich można wykorzystać do różnych pomiarów w domu, jeszcze inne mają zastosowanie wyłącznie przemysłowe. Wśród urządzeń bardzo często wykorzystywanych przez przemysł znajdują się pirometry.

Co można mierzyć pirometrem?

Bezdotykowy, czyli zdalny pomiar temperatury można wykonać posługując się pirometrem. Pirometr nie jest jednak odpowiednikiem termometru wykorzystywanego przez większość z nas do mierzenia temperatury otoczenia czy ciała. Pirometr to urządzenie wykorzystywane głównie w przemyśle. Korzysta z niego bardzo wiele branż. Pirometry znajdują bardzo szerokie zastosowanie między innymi w przemyśle spożywczym. Ta branża wykorzystuje te urządzenia głównie do mierzenia temperatury żywności. Drugą dziedziną przemysłu, która korzysta z pirometrów jest przemysł motoryzacyjny. Ta branża korzysta z tych urządzeń, kiedy zachodzi konieczność zmierzenia temperatury w różnych typach urządzeń elektronicznych. Pirometry mogą służyć do mierzenia temperatury także w innego typu urządzeniach. Pirometr umożliwia dokonywanie pomiaru temperatury na znaczne odległości, można więc bezpiecznie zmierzyć nim temperaturę bardzo gorących czy bardzo zimnych przedmiotów. Pirometrem można mierzyć również temperaturę tych urządzeń, które w trakcie pomiarów są pod napięciem. Pirometry przydatne są w medycynie, przemyśle budowlanym. Mogą służyć do monitorowania systemów grzewczych i wentylacyjnych.

Na jakiej zasadzie działa pirometr?

Każdy przedmiot emituje promieniowanie podczerwone. Na tym promieniowaniu opiera się działanie pirometrów. Natężenie promieniowania można zmierzyć dzięki czujnikowi, z którego zbudowany jest pirometr. Urządzenie samoistnie przelicza emitowane promieniowanie na temperaturę, która jest następnie wyświetlana na wyświetlaczu pirometru. Każdy z rodzajów pirometrów umożliwia mierzenie temperatury w bardzo różnym zakresie. Jednym z ich rodzajów są pirometry optyczne, które mierzą temperaturę od 600 stopni Celsjusza wzwyż.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz